Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Tlf.: 36417210

Arbejdstidsloven

​Den 1. juli 2024 ændres arbejdstidsloven. Ændringen betyder, at arbejdsgivere får en ny pligt til at indføre et system, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Ændringen af loven sker på baggrund af EU-Domstolens afgørelse af 14. maj 2019 i den såkaldte Deutsche Bank-sag, hvor det blev fastslået, at medlemsstaterne skal pålægge arbejdsgivere at indføre et objektivt og pålideligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid.

Ændringen af arbejdstidsloven giver mulighed for, at visse medarbejdere kan undtages fra reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid og dermed også fra registreringspligten.

Disse medarbejdere kaldes ”selvtilrettelæggere”.

Selvtilrettelæggerbegrebet omfatter medarbejdere, hvor arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastlægges på forhånd, eller når medarbejderen selv kan fastsætte arbejdstiden, hvor medarbejderen kan træffe selvstændige beslutninger eller har ledelsesmæssige beføjelser.

Selvtilrettelæggerbegrebet er ikke entydigt eller udtømmende hverken i lovens bemærkninger eller i praksis. Det vil derfor altid være en konkret vurdering, om en medarbejder kan anses for at være selvtilrettelægger.

Hvis en medarbejder falder ind under selvtilrettelæggerbegrebet og derfor skal undtages fra registreringspligten, skal det fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt, at medarbejderen ikke er omfattet af reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid.

Det er Gorm Larsen & Søn A/S vurdering at Projektledere er selvtilrettelægger, derfor fremsendes vedhæftede tillæg til ansættelseskontakt til underskrift og returnering senest 2. juli 2024.

Klik her for personalepolitik om registrering af arbejdstid

Klik her for tillæg til ansættelseskontrakt for selvtilrettelæggere

​40 års jubilæum

​DI Byggeri

​Vi er medlem af DI Byggeri.

​Åbningstider

​Man - Tors fra kl. 07:00 til 15:00

​Fre fra kl. 07:00 til 14:30

Weekend: LUKKET

​Kontakt

​GORM LARSEN & SØN

Fabriksparken 42

2600 Glostrup

Tlf.: 36417210

E-mail: gls@gls-as.dk

CVR: 14049800